Onderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek

De laatste jaren heeft de markt erkend dat de klanttevredenheid een belangrijk onderdeel is van het succes van een organisatie, immers is het werven van nieuwe klanten duurder dan het in stand houden van het huidige klantenbestand.

Meer informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Het belang van tevreden klanten is inmiddels bekend binnen de zakenwereld. Echter wordt de waarde van tevreden en loyale medewerkers onderschat. Onderzoek wijst uit dat er een sterk verband is tussen de klant- en de medewerkerstevredenheid van uw organisatie.

Meer informatie

Naamsbekendheidonderzoek

Uw medewerkers en organisatie werken hard om een plek op de bestaande markt te veroveren of om nieuwe markten te betreden. Om dit te ondersteunen heeft uw organisatie diverse communicatie en/of promotie richting uw doelgroepen. Maar hoe effectief is deze communicatie en/of promotie?

Meer informatie

Imago onderzoek

Het imago is het beeld dat uw doelgroepen op een bepaald moment van uw organisatie hebben. Het imago komt tot stand door diverse factoren, bijvoorbeeld het kopen of nuttigen van uw producten en interactie met uw medewerkers of de fysieke identiteit van uw organisatie.

Meer informatie

Behoefteonderzoek

Information is key, als organisatie is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de behoeftes van uw doelgroepen en de laatste ontwikkelingen binnen uw branche. Met deze informatie is uw organisatie in staat om de concurrenten een stap voor te blijven, het aanbod beter af te stemmen op de behoeftes van uw klanten en uw organisatie eventueel te herpositioneren op de markt.

Meer informatie

Mystery shopping onderzoek

Uw klanten hebben op diverse manieren contact met uw organisatie, bijvoorbeeld in uw winkels, telefonisch via uw klantenservice of op social media. Om de kwaliteit van deze contactmomenten te meten en vervolgens te verbeteren en waarborgen is onafhankelijk, persoonlijk contact belangrijk.

Meer informatie

Database verrijking

Uw organisatie werkt al enige tijd met een CRM-systeem, echter ziet u door de hoeveelheid informatie soms door de bomen het bos niet meer. U heeft diverse doelgroepen maar het is niet helder met wie u contact op moet nemen?

Meer informatie

Campagne effectmeting

Om uw klanten te informeren over uw organisatie heeft u diverse marketing campagnes lopen of uw organisatie startte onlangs een campagne voor een nieuw product. Deze campagnes vragen veel van uw marketing afdeling en uw budget.

Meer informatie

Copyright 2024 Quelsa