Campagne effectmeting

Waarom een campagne effectmeting?

  • Wat is de invloed van de campagne op uw naamsbekendheid, uw imago en de verkoop van uw producten?
  • Bereikt u met uw campagne de beoogde doelgroep?
  • Hoe waardeert de doelgroep uw campagne?
  • Wat leveren mijn campagnes op?

Met een campagne effectmeting brengt Quelsa in kaart hoe effectief uw marketingcampagnes daadwerkelijk zijn. Er wordt gekeken of de uitwerking van de campagne en de respons van de doelgroep bij uw doelstellingen passen. Hierbij kijkt Quelsa naar alle onderdelen van uw campagne zoals reclamespotjes, advertenties, promo’s en banners.

Informatie aanvragen     Gratis Intakegesprek

Hoe gaat Quelsa te werk?

Tijdens een campagne effectmeting krijgt de doelgroep onderdelen van uw campagne te zien, bijvoorbeeld uw banner, uw reclamespot of uw advertentie en vraagt hen naar hun mening. Doordat de meting online gebeurt, kunnen ondervraagden anoniem blijven. Dit draagt bij aan de betrouwbaarheid van het onderzoek. Een campagne effectmeting kijkt onder andere naar het effect van uw campagne op uw naamsbekendheid en uw imago. Het is zinvol om vóór de campagne effectmeting uw naamsbekendheid in kaart te brengen. Dit kan bij Quelsa, maar mocht u dit al eerder gedaan hebben dan neemt Quelsa de uitslag van dit onderzoek mee in de campagne effectmeting.

Door middel van een regressieanalyse brengt Quelsa alle onderdelen van uw campagne in kaart. Er wordt gekeken naar de invloed van deze onderdelen op de naamsbekendheid en het imago van uw organisatie. Zo ziet u welke onderdelen succesvol zijn en welke minder, en heeft u duidelijke verbeterpunten om uw campagne te optimaliseren.

Van effectmeting naar resultaat

Uiteindelijk krijgt u een rapport van Quelsa dat naast harde cijfers ook conclusies en aanbevelingen bevat waar u meteen mee aan de slag kunt. Zo heeft u bruikbare handvatten hoe u meteen het succes van uw campagne kunt vergroten!

Meer informatie?

Bent u benieuwd naar de kosten en mogelijkheden voor een campagne effectmeting, naamsbekendheidsonderzoek of naar wat Quelsa nog meer voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op!

Contact     Gratis Intakegesprek

Copyright 2024 Quelsa