Competentie onderzoek

Heeft uw organisatie genoeg in huis om de bedrijfsplannen te realiseren? Welke competenties moet u ontwikkelen om uw bedrijfsdoelstellingen te halen? En kunt u kosten besparen door uw personeel efficiënter in te zetten? Als het om personeel gaat, dan wilt u beslissingen nemen op basis van feiten. Wat uw vragen ook zijn, met een competentieonderzoek van Quelsa krijgt u de antwoorden die u nodig heeft.

Contact Gratis Intakegesprek

Waarom een competentieonderzoek?

Een competentiemeting van Quelsa geeft u inzicht in alle vaardigheden die binnen de organisatie aanwezig zijn en hoe deze zijn verdeeld over uw personeel. Door uw huidige competenties te vergelijken met uw bedrijfsplannen ontdekt u welke kennis en vaardigheden nog ontbreken binnen uw organisatie. De competenties die ontbreken kunt u vertalen naar uw trainingsaanbod of naar nieuwe vacatures.

Het onderzoek laat verder zien hoe u de prestaties van uw organisatie kunt verbeteren. En of u mogelijk kosten kunt besparen. De kwalificaties van uw medewerkers zijn bepalend voor de tijd en moeite die het kost om werkzaamheden uit te voeren. De resultaten helpen u de juiste medewerkers in te zetten voor de juiste taken. Hierdoor bereikt u betere resultaten in kortere tijd.

Quelsa kan ook uw competenties meten. Wilt u weten of een competentieonderzoek nuttig is in uw situatie? Neem dan contact op voor een gratis intakegesprek.

Competenties meten bij nieuwe kandidaten

Ook bij het selecteren van nieuwe kandidaten kan een competentieonderzoek meer houvast geven bij het nemen van een selectiebeslissing. U krijgt inzicht in de kennis, vaardigheden en de sterke en zwakke kanten van een kandidaat. Zo kunt u beoordelen of de kandidaat wel of niet geschikt is voor de betreffende functie.

Persoonlijke ontwikkeling van uw personeel

Het competentieonderzoek laat zien wat de vaardigheden en de ambities zijn van uw personeel. Hiermee kunt u een trainings- en ontwikkelingsaanbod opstellen voor specifieke medewerkers. Door relevante trainingen aan de juiste mensen aan te bieden, verhoogt u de vakbekwaamheid én de tevredenheid van uw personeel.

Competentieonderzoek bij reorganisaties

Als uw organisatie moet reorganiseren of inkrimpen is het cruciaal om te weten welke medewerkers u moet behouden en welke u moet ontslaan. Met het competentieonderzoek bent u beter in staat om dit soort lastige beslissingen te nemen op grond van feiten in plaats van gevoelens.

Hoe werkt een competentieonderzoek op maat?

Elke competentiemeting van Quelsa begint bij de specifieke situatie van de opdrachtgever. Samen formuleren we de aanleiding en de doelstelling van het competentieonderzoek. Deze vertalen we vervolgens naar een onderzoeksplan en een vragenlijst.

Wanneer de vragenlijsten zijn ingevuld door uw medewerkers, worden alle antwoorden door ons geanalyseerd en verwerkt. U ontvangt de resultaten in een rapportage, samen met concrete aanbevelingen voor uw organisatie.

Onderzoeksbureau Quelsa

Onderzoek zit in onze genen. Wij helpen organisaties om kennis te verwerven over hun klanten, markt en personeel. Hierbij passen we de laatste onderzoeksmethodes toe. Wilt u kennismaken? Neem dan vrijblijvend contact op voor een gratis intakegesprek.

Contact Gratis Intakegesprek

Copyright 2024 Quelsa