Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is een onderzoek dat al vele jaren door organisaties wordt ingezet om de tevredenheid onder de medewerkers te achterhalen en aan de hand daarvan de tevredenheid onder de medewerkers te verbeteren. Bij Quelsa heeft u de mogelijkheid om een kwalitatief medewerkerstevredenheidsonderzoek te laten uitvoeren.

Waarom een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Waarom zou u als bedrijf, organisatie of onderneming een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit laten voeren? Wat is het doel van een medewerkerstevredenheidsonderzoek? Met behulp van een gericht onderzoek onder medewerkers kunt u uw organisatie op effectieve en efficiënte wijze ontwikkelen. U krijgt meer inzicht in de verwachtingen en tevredenheid van uw medewerkers en kunt de medewerkerstevredenheid verhogen.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact op!

Contact

Voordelen medewerkerstevredenheidsonderzoek

Aan een medewerkerstevredenheidsonderzoek zitten verschillende voordelen, hierbij kunt u denken aan:

  • Tevreden medewerkers zijn productiever en proactief in het oplossen van problemen.
  • Tevreden medewerkers praten positief over uw organisatie naar anderen.
  • Tevreden medewerkers blijven langer bij uw organisatie.

Medewerkerstevredenheid meten is erg belangrijk. Onderzoek wijst uit dat de tevredenheid van uw medewerkers invloed heeft op de tevredenheid van uw klanten. Extra reden dus om een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit te voeren. Aangezien het om vertrouwelijke en gevoelige informatie gaat, is het verstandig om een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit te laten voeren door externen. Quelsa helpt u graag om de medewerkerstevredenheid te meten. Door een medewerkerstevredenheidsonderzoek vaker uit te voeren, heeft u meer grip op de tevredenheid van uw werknemers. Tevens ziet u of belangrijke interne en externe veranderingen binnen uw organisatie effect hebben op deze tevredenheid.

Hoe kan Quelsa medewerkerstevredenheid meten?

Samen met u stelt Quelsa een vragenlijst op van waaruit we de medewerkerstevredenheid meten. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek kan zowel online, telefonisch als schriftelijk uitgevoerd worden. Tevens is het mogelijk om deze varianten te combineren. Uiteraard is het ook mogelijk om een anoniem onderzoek naar medewerkerstevredenheid uit te voeren, dit bevordert de betrouwbaarheid van het onderzoek. In dat geval raadt Quelsa aan om gebruik te maken van online vragenlijsten.

Van medewerkerstevredenheid meten naar medewerkerstevredenheid verhogen

Nadat de medewerkerstevredenheid gemeten is, krijgt u een rapport. Dit rapport bevat naast harde cijfers en conclusies ook aanbevelingen. Met deze aanbevelingen heeft u bruikbare handvatten en kunt u meteen aan de slag om de medewerkerstevredenheid te verhogen.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Informatie aanvragen

Elementen van medewerkerstevredenheidsonderzoek

  • Een belangrijk onderdeel van een medewerkerstevredenheidsonderzoek is loyaliteit. Loyale medewerkers zijn minder vaak ziek, werken proactief en hebben een positieve uitstraling op uw klanten. Tevens is het interessant om in kaart te brengen in welke mate uw medewerkers uw organisatie aanbevelen bij anderen. Deze aspecten worden door middel van het loyaliteitsmodel in kaart gebracht. Zo ziet u bij welke medewerkers u de tevredenheid kunt vergroten.
  • Met behulp van de regressieanalyse brengt Quelsa diverse factoren van de tevredenheid van uw medewerkers in kaart. Zo heeft u een duidelijk overzicht van alle aspecten van de tevredenheid en welke onderdelen belangrijk zijn om veranderingen in aan te brengen. Veranderingen die de medewerkerstevredenheid zullen verhogen.
  • Kloppen de verwachtingen van het management met de werkelijke tevredenheid van uw medewerkers? Deze vraag komt onder andere aan bod in het zogenoemde spiegelonderzoek. In dit onderzoek spiegelt Quelsa de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek met de verwachtingen van het management. Hier zullen ‘gaps’ te vinden zijn die Quelsa zichtbaar maakt in een gap-analyse. Uit  deze analyse blijkt hoe tevreden uw medewerkers nu daadwerkelijk zijn.
  • Combinatie met het klanttevredenheidsonderzoek van Quelsa. In dat geval voegt Quelsa de uitkomsten van de twee onderzoeken samen waardoor u een duidelijk beeld krijgt waar uw organisatie verbeterpunten heeft als het gaat om tevredenheid van uw medewerkers en klanten.

Kwalitatief medewerkerstevredenheidsonderzoek

Bij Quelsa is er de mogelijkheid om een kwalitatief medewerkerstevredenheidsonderzoek uit te laten voeren. Wat is kwalitatief onderzoek? Kwalitatief onderzoek houdt in dat de resultaten van het onderzoek niet alleen bestaan uit cijfertjes en percentages. Bij kwalitatief onderzoek kijken we naar het antwoord achter de vraag. Waarom vinden medewerkers dit? Wat zit daar achter? Door middel van focusgroepen en diepte-interviews wordt gekeken wat de achterliggende gedachten van medewerkers is.

Implementatie-sessies

Zodra het medewerkerstevredenheidsonderzoek is afgerond krijgt u van ons een rapportage met conclusies en aanbevelingen van ons. Maar wat kunt u hier mee, hoe gaat u hier mee aan de slag? Het doel van het medewerkerstevredenheidsonderzoek is natuurlijk niet alleen informatie, maar ook verandering! Quelsa kan hiermee met u aan de slag gaan. Zo wordt het resultaat van het onderzoek een instrument dat optimaal wordt ingezet. Deze implementatie-sessies die Quelsa aanbiedt zijn op aanvraag na afloop van het medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Meer informatie over een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Bent u benieuwd naar de kosten en mogelijkheden voor uw medewerkerstevredenheidsonderzoek of naar wat Quelsa nog meer voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op!

Contact     Gratis Intakegesprek

Copyright 2024 Quelsa