Onderzoeksmethoden

Marktonderzoek kan worden uitgevoerd door middel van kwalitatief onderzoek en kwantitatief onderzoek. Kwalitatief onderzoek is een onderzoek waarbij u achterliggende meningen en informatie van uw respondenten kunt achterhalen. Kwantitatief onderzoek is juist meer gericht op statistische gegevens. U krijgt cijfermatige en percentuele resultaten. We bespreken hieronder de verschillende marktonderzoeksmethoden voor u.

Kwantitatief onderzoek

Kwantitatief onderzoek is een vorm van onderzoek waarbij we aan een grote steekproef een aantal vragen stellen. Uit de enquête komen cijfermatige resultaten waarmee we uw vragen of probleemstukken kunnen beantwoorden.

Kwantitatieve onderzoeksmethoden

Onderzoeksmethoden voor een kwantitatief marktonderzoek zijn:

Kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek is een onderzoeksmethode waarbij u door middel van bijvoorbeeld een diepte interview of groepsdiscussie diepgaande informatie van uw achterban krijgt. Kwalitatief onderzoek gaat in op de meningen, wensen en behoeften van uw klanten of achterban.

Kwalitatieve onderzoeksmethoden

Kwalitatief onderzoek kunt u uit laten voeren door middel van de volgende onderzoeksmethoden:

Overige onderzoeksmethoden

Naast kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekmethoden, zijn er nog een aantal interessante onderzoeksmethoden die Quelsa hanteert. Voorbeelden hiervan zijn:

Contact     Gratis Intakegesprek

Copyright 2024 Quelsa