Productonderzoek - Marktonderzoeksbureau Quelsa

Wanneer u een nieuw product op de markt wil brengen of een bestaand product wil verbeteren, is het goed om productonderzoek te doen. Door middel van een productonderzoek komt u erachter hoe uw doelgroep denkt, wat hun ideeën zijn. Hierbij kunt u denken aan het te ontwerpen product, maar ook aan de prijs die zij willen betalen, uw verpakkingsmateriaal en ook een smaaktest. Zoals u ziet, een productonderzoek kan op verschillende manieren uitgevoerd worden, omdat een product ook uit meerdere aspecten bestaat.

Contact

Wat is productonderzoek?

Met productonderzoek krijgt u inzichtelijk hoe uw doelgroep tegen uw ideeën voor een product aankijkt, hoe u risico’s kunt verkleinen en waar u verbeteringen kunt aanbrengen. We kunnen ons daarbij zowel richten op emotionele als technische aspecten van het product. Het grote voordeel van productonderzoek is dat u duidelijker voor ogen krijgt hoe u uw product zo kunt samenstellen dat het goed aansluit bij de behoeften van uw doelgroep. Bij productonderzoek kunnen we naar verschillende onderdelen kijken, zoals positionering, prijs, uiterlijk, kwaliteit, imago, verpakking en merknaam.

Verschillende testen

Om te achterhalen hoe uw doelgroep over uw product denkt, bestaan er verschillende testen:

  • Producttest. Bij deze test geven mensen aan wat ze van het product vinden. Consumenten beoordelen het product op basis van inhoudelijke kenmerken, zowel technisch als cognitief.
  • Prijsmeter. Prijs is een belangrijk aspect voor hoe consumenten uw product beoordelen. Met de prijsmeter kijkt u wat de beste prijs is voor uw product. Als u dieper wilt ingaan op het bepalen van de juiste prijs voor uw product, dan kunt u er ook voor kiezen om prijsonderzoek uit te laten voeren.
  • Verpakkingstest. Consumenten hechten over het algemeen veel waarde aan goede en mooie verpakkingen. Met de verpakkingstest komt u erachter wat de beste verpakking is voor uw product.
  • Smaaktest. Een smaaktest maakt duidelijk of er verbeteringen kunnen worden aangebracht in de smaak van het product.

Onderzoeksmethoden

Bovenstaande testen kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd. Bij bestaande producten kunt u testen uitvoeren onder de gebruikers zelf. Bij nieuwe producten is het echter aan te raden om in de natuurlijke omgeving van de respondent te testen, het liefst voor langere tijd. Op deze manier is de productbeoordeling zo objectief mogelijk. Daarnaast is het ook mogelijk om (straat)interviews en groepsgesprekken in te zetten en kunnen mensen ter plekke producten testen.

Contact  Gratis Intakegesprek

Copyright 2024 Quelsa