Woningmarktonderzoek laten uitvoeren

Woningmarktonderzoek is een marktonderzoek waarbij wordt gekeken naar de woonbehoefte van de doelgroep. Er wordt gekeken naar de volgende vragen:

 • Hoe willen mensen op dit moment wonen?
 • Zal dit veranderen in de toekomst?

Wat is woningmarktonderzoek

Woningmarktonderzoek is een marktonderzoek onder bewoners/inwoners van een bepaalde streek, stad of wijk. Er wordt gekeken naar de wensen van de doelgroep als het gaat om hun huis en woning. Hoe willen mensen wonen? Wat zijn hun dromen en ideaalplaatjes? Hierbij wordt onder andere gekeken naar:

 • Ideale leefomgeving
 • Voorzieningen in de omgeving
 • Eventuele zorg voor de toekomst

Waarom woningmarktonderzoek

Waarom zou u als bedrijf een woningmarktonderzoek uit laten voeren? Dit type onderzoek kan voor verschillende organisaties en vraagstellingen interessant zijn. Hierbij kunt u denken aan overheden. Voor een overheid kan het belangrijk zijn voor het woningmarktbeleid en nieuwe bouwprogramma’s. Daarnaast kan een woningmarktonderzoek van belang zijn voor woningcorporaties. Aan de hand van het onderzoek kan de woningcorporatie verder met strategisch vastgoedbeleid. Uiteraard zijn er nog veel meer voorbeelden van woningmarktonderzoeken.

Werkwijze

Een woningmarktonderzoek kan op verschillende manieren uitgevoerd worden.

 • Kwantitatief onderzoek
  Kwantitatief onderzoek wordt vaak gedaan in de vorm van enquêtes. Door middel van een enquête onder de doelgroep wordt gekeken naar de woonvoorkeuren en woontevredenheid.
 • Kwalitatief onderzoek
  Kwalitatief onderzoek wordt vooral gedaan om nog meer verdieping te krijgen na het kwantitatieve onderzoek. Met kwalitatief onderzoek kan worden doorgevraagd om onderliggende gedachten en emoties boven tafel te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van groepsgesprekken, groepsdiscussies en panels.
 • Deskresearch
  Deskresearch is een literatuuronderzoek met verschillende bronnen. Bronnen die inzicht geven in de huidige woningbouwsituatie, migratiebewegingen, nieuwe bouwprojecten etc.

Wilt u graag met ons in contact komen of heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact met ons middels de contactpagina. Wij staan u graag te woord.

Contact     Gratis Intakegesprek

Copyright 2024 Quelsa