Management evaluatie & ontwikkeling

Uw organisatie hangt voor een groot gedeelte af van de managers, management ontwikkeling is daarom erg belangrijk. Met een management evaluatie krijgt u inzicht in de prestaties en capaciteiten van uw managers en kunt u het maximale uit uw managementteam halen. Quelsa biedt ondersteuning bij een management evaluatie en kijkt samen met u naar de vele mogelijkheden die er zijn als het gaat om management ontwikkeling.

Verbeter uw managers!

Wervings evaluatie

Met een Quelsa management evaluatie krijgt u antwoord op vragen op het gebied van management ontwikkeling:

  • Hoe zorg ik ervoor dat managers zich bewust zijn van hun eigen prestaties en capaciteiten?
  • Hoe identificeer ik de verbeterpunten voor de persoonlijke ontwikkeling van mijn managers?
  • Hoe geef ik medewerkers de gelegenheid om informatie te geven aan hun manager?
  • Hoe zorg ik ervoor dat managers op één lijn zitten met de visie en waarden van de organisatie?
  • Hoe meet ik het vermogen van mijn managers om hun medewerkers te motiveren?

Als de vragen zijn beantwoord kunt u samen met Quelsa de effectiviteit en efficiëntie van uw organisatie vormgeven en zo werken aan de ontwikkeling van uw management.

Informatie aanvragen Gratis Intakegesprek

Management ontwikkeling

Een goed managementteam is belangrijk voor een organisatie. Het is essentieel voor het behalen van organisatiedoelen en u kunt via het team de gewenste cultuur uitdragen. Met Quelsa kunt u het maximale uit uw managementteam halen door op slimme en eenvoudige wijze gerichte informatie in te zamelen voor management ontwikkeling. Hiermee kunt u:

  • Inzicht krijgen in de algehele prestaties van uw managers
  • Iedere manager inzicht geven in zijn/haar capaciteiten
  • Investeren in de juiste methodes voor competentieontwikkeling
  • Uw managementteam op één lijn brengen
  • Informatie inzamelen van medewerkers over hun manager

Werkwijze Quelsa

Quelsa is een veelzijdig onderzoeksbureau, dat wil zeggen dat we u op heel veel gebieden kunnen ondersteunen met het verwerven van kennis over uw markt, producten en/of diensten. Quelsa levert effectief onderzoek. Dat is een kwestie van inleven in de vraagstelling van de opdrachtgever. We formuleren wat de aanleiding en de doelstelling van het marktonderzoek is en vertalen dat in een onderzoeksplan en een vragenlijst of enquête. Vervolgens wordt het overige werk uitgevoerd en kunnen wij de resultaten verwerken in een rapportage met conclusies en aanbevelingen. Er vindt een onderbouwing plaats op basis van gedegen onderzoek en een gefundeerde analyse van de resultaten vanuit de vraagstelling en de doelstellingen van de opdrachtgever. Gericht dus op uw resultaat. Op basis van onze brede expertise kunnen we u altijd de meest effectieve onderzoeksmethoden aanbevelen.

Quelsa management evaluatie en management ontwikkeling

Inzicht

Geeft u inzicht in de algehele prestaties van uw managers

Door uw managers te evalueren krijgt u inzicht in de algehele management vaardigheden binnen uw organisatie. Op basis daarvan kunt u de benodigde maatregelen treffen voor management ontwikkeling.

Capaciteiten

Iedere manager inzicht geven in zijn/haar capaciteiten

Met Quelsa kunt u informatie inzamelen waarmee u iedere manager inzicht kunt geven in zijn/haar capaciteiten en verbetergebieden. Aan de hand hiervan kunt u aan de slag met management ontwikkeling.

Investeren

Investeren in de juiste methodes voor competentieontwikkeling

Met behulp van managementevaluaties identificeert u verbetergebieden en persoonlijke verbeterpunten van iedere manager. Op deze wijze kunt u uw geld en middelen inzetten om de juiste competenties te ontwikkelen die nodig zijn om de managementvaardigheden te vergroten.

Op één lijn

Uw managementteam op één lijn brengen

Door informatie in te zamelen van medewerkers krijgt u een beeld van de manier waarop de waarden en strategische doelen van uw organisatie worden ervaren. Hiermee kunt u eventuele problemen aan het licht brengen en de benodigde maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat iedereen op één lijn zit wat betreft de strategie van de organisatie.

Medewerkers

Informatie inzamelen van medewerkers over hun manager

Door uw medewerkers naar hun mening te vragen over hun naaste leidinggevende krijgt u een beeld van hun ideeën en gedachten. Een dergelijke evaluatie omvat meestal vragen over communicatie, coördinatie, inroostering, planning, uitvoering, follow-up, eerlijkheid, competenties en leidinggevende vaardigheden. Door een vervolgdialoog aan te gaan met geselecteerde respondenten kunt u een dieper inzicht krijgen in eventuele kwesties die er spelen.

Contact     Gratis Intakegesprek

Copyright 2024 Quelsa