Onderzoek betrokkenheid medewerkers

Eerder was voor een HR manager maar één ding echt belangrijk: Hoe tevreden zijn onze medewerkers? Met een jaarlijks onderzoek werd gemeten hoe tevreden de medewerkers waren. Inmiddels weten we dat medewerkerstevredenheid niet meer de enige leidende factor is. Een medewerker kan namelijk tevreden zijn over de gesprekken die hij/ zij heeft bij het koffiezetapparaat, maar dit zegt niets over de inzet en de motivatie ten aanzien van het werk en de motivatie om zich persoonlijk te ontwikkelen. Een belangrijk aspect in de relatie tussen werkgever en werknemer is medewerkersbetrokkenheid. Kortom; het is belangrijk om de betrokkenheid van medewerkers te meten. Deze meet je met een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek.

Waarom medewerkersbetrokkenheidsonderzoek?

In een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek meet je de mate waarin een medewerker zich betrokken voelt. Een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek combineert de tevredenheid van de werknemers met de betrokkenheid. Op deze wijze meet je wie echt iets geeft om het wel en wee van de organisatie. Het meten van de betrokkenheid van medewerkers is erg belangrijk en geeft je verrassend veel nieuwe en zeer bruikbare inzichten. Daarom zijn er steeds meer HR managers die een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek uitvoeren.

Door middel van een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek kun je onder andere:

  • Betrokkenheid medewerkers meten
  • Medewerkersbetrokkenheid vergroten
  • Betrokkenheid medewerkers verhogen

Medewerkersbetrokkenheid vergroten

Hoe zorg je er eigenlijk voor dat medewerkers betrokken zijn bij je organisatie? Hoe kan je de medewerkersbetrokkenheid vergroten? Een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek geeft je een goed startpunt, maar wat zijn de keyfactoren om de medewerkersbetrokkenheid te verhogen? Een aantal dingen zijn erg belangrijk:

  • Medewerkers de ruimte te geven.
  • Te zorgen voor goede doorgroeimogelijkheden.
  • Mogelijkheden geven tot zelfontplooiing.
  • Transparantie vanuit het management.

Als een medewerker niet weet waarvoor hij of zij aan het werk is, is het lastig om zich 100% betrokken te voelen.

Betrokkenheid medewerkers verhogen

Betrokkenheid van medewerkers bepaalt dan ook in grote mate het succes van een organisatie. Als uit je medewerkersbetrokkenheidsonderzoek blijkt dat je een organisatie hebt met een kleine hoeveelheid betrokken medewerkers, zorgt dit ervoor dat je organisatie stil blijft staan. Dan is het belangrijk om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten. Betrokken medewerkers zetten nét dat stapje extra en pakken nét dat werk op wat anders blijft liggen.

Door middel van een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek kan je de betrokkenheid van medewerkers meten. Een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek laat zien welke teams binnen je organisatie goed werken, een team met meer betrokken medewerkers zal hoogstwaarschijnlijk ook flinke stappen kunnen maken.

Een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek is de methode om de medewerkersbetrokkenheid te vergroten.

Een betrokken medewerker telt voor twee

Niet alleen geldt een betrokken medewerker voor twee in de zin dat hij of zij waarschijnlijk meer werk zal verzetten. Het is ook van groot belang dat zij een uitstekend uithangbord voor de organisatie kunnen zijn. Dit zullen zij niet alleen zijn naar klanten, maar ook richting vrienden/ familie enzovoorts. Hierdoor krijgt je organisatie een positief imago bij een bredere doelgroep.

Het is wel van belang dat uit het medewerkersbetrokkenheidsonderzoek blijkt dat de medewerkers ook tevreden zijn. Als de medewerker betrokken is, maar niet tevreden dan kan men in een negatieve spiraal komen en dat kan een slechte zaak voor je medewerker en je bedrijf zijn. Dit kan leiden tot een lage klanttevredenheid, verzuim bij medewerkers of een negatief imago.
Kortom, het is cruciaal dat je thema’s als tevredenheid en betrokkenheid op een reguliere basis onderzoekt om echt het verschil te kunnen maken bij je medewerkers.

Een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek is dus ook de oplossing om de betrokkenheid van je medewerkers te verhogen.

Ben je benieuwd naar onze mogelijkheden voor een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek of wil je de betrokkenheid van medewerkers vergroten of verhogen? Neem vrijblijvend contact op.

Implementatie-sessies medewerkersbetrokkenheidsonderzoek

Als het medewerkersbetrokkenheidsonderzoek is afgerond, ontvangt u een rapportage met conclusies en aanbevelingen van ons. Maar dan? Hoe ga je dan verder. Het doel van de medewerkersbetrokkenheidsonderzoek is niet alleen informatie verzamelen, maar ook verandering! Naast het onderzoek kan Quelsa ook het resultaat implementeren. Zo wordt het resultaat van het onderzoek een instrument dat optimaal wordt ingezet. Deze implementatie-sessies zijn op aanvraag na afloop van het medewerkersbetrokkenheidsonderzoek.

Contact     Gratis Intakegesprek

Copyright 2024 Quelsa