Evaluatie wervingsproces

De Wervingsproces Evaluatie van Quelsa geeft antwoord op vragen als:

 • Hoe verbeter ik mijn wervingsmethode om de juiste sollicitanten aan te trekken?
 • Welke wervingskanalen en -activiteiten resulteren in de best gekwalificeerde kandidaten?
 • Hoe identificeer ik mijn sterke punten en voordelen als “ideale werkgever”?
 • Hoe stroomlijn en vereenvoudig ik het screeningsproces?
 • Hoe voer ik een eerlijke en grondige sollicitatieprocedure uit?
 • Hoe identificeer en reserveer ik kandidaten met potentie voor andere functies?

Bent u benieuwd naar uw mogelijkheden in combinatie met Quelsa? Neem vrijblijvend contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Contact     Gratis Intakegesprek

Wervingsproces & wervingsmethoden evalueren

Met behulp van Quelsa Wervingsproces Evaluatie kunt u uw werving en selectie procedures op effectieve en efficiënte wijze opzetten. Met Quelsa kunt u de juiste mensen werven door op slimme en eenvoudige wijze doelgerichte informatie in te zamelen. Hiermee kunt u:

 • Op kosteneffectieve wijze prioriteiten en doelen stellen voor uw wervingsactiviteiten.
 • Centrale criteria voor werknemers beter en scherper communiceren.
 • Het aantal gekwalificeerde kandidaten vergroten.
 • Inzicht krijgen in de verschillende verwachtingen van kandidaten.
 • Ervoor zorgen dat alle kandidaten het wervingsproces als professioneel ervaren.
 • Het imago en de reputatie van uw bedrijf versterken.
 • Een kweekvijver van gekwalificeerde en geïnteresseerde potentiële medewerkers opbouwen.
 • De gegevens van deelnemers hergebruiken voor toekomstige trainingsevaluaties.
 • Eventuele wijzigingen in het programma communiceren en herbevestigen.

Onderzoeksbureau Quelsa

Quelsa is een veelzijdig onderzoeksbureau. dat wil zeggen dat we u op heel veel gebieden kunnen ondersteunen met het verwerven van kennis over uw markt, personeel, producten of diensten.

Quelsa levert effectief onderzoek. Dat is een kwestie van inleven in de vraagstelling van de opdrachtgever. We formuleren wat de aanleiding en de doelstelling van het marktonderzoek is en vertalen dat in een onderzoeksplan en een vragenlijst of enquête. Vervolgens wordt het overige werk uitgevoerd en kunnen wij de resultaten verwerken in een rapportage met conclusies en aanbevelingen. Er vindt een onderbouwing plaats op basis van gedegen onderzoek en een gefundeerde analyse van de resultaten vanuit de vraagstelling en de doelstellingen van de opdrachtgever. Gericht dus op uw resultaat. Op basis van onze brede expertise kunnen we u altijd de meest effectieve onderzoeksmethoden aanbevelen.

Quelsa Wervingsproces Evaluatie

Doelen stellen

Op kosteneffectieve wijze prioriteiten en doelen stellen voor uw wervingsactiviteiten

Door uw wervingsproces te evalueren krijgt u inzicht in hoe en waarom uw sollicitanten voor u kiezen. U ontdekt welke communicatiekanalen de meeste gekwalificeerde sollicitanten opleveren. Hierdoor kunt u uw geld en middelen inzetten in de activiteiten en wervingskanalen met het hoogste rendement op investeringen (R.O.I.).

Beter communiceren

Centrale criteria voor werknemers beter en scherper communiceren

Door sollicitanten te vragen om het wervingsproces te evalueren krijgt u inzicht in de belangrijkste factoren en voordelen die ertoe hebben geleid dat zij op de baan hebben gesolliciteerd. Hierdoor kunt u de functiebeschrijvingen verbeteren en verfijnen om de juiste kandidaten te trekken.

Aantal

Het aantal gekwalificeerde kandidaten vergroten

Door informatie in te zamelen over de wervingsactiviteiten die de meeste gekwalificeerde kandidaten opleveren kunt u uw communicatie beter toespitsen en het aantal gekwalificeerde kandidaten vergroten.

Verwachtingen

Inzicht krijgen in de verschillende verwachtingen van kandidaten

Door feedback te vragen van uw kandidaten tijdens het wervingsproces krijgt u beter inzicht in de verschillende verwachtingen van sollicitanten en kan uw organisatie doelgerichter communiceren, optreden en beslissingen nemen.

Professionaliteit

Ervoor zorgen dat alle kandidaten het wervingsproces als professioneel ervaren

Dankzij een evaluatie van het wervingsproces kunt u de juiste maatregelen treffen waardoor alle kandidaten zich professioneel behandeld voelen. Daarnaast toont u oprechte belangstelling als u alle kandidaten eerlijk en zorgvuldig behandelt.

Imago

Het imago en de reputatie van uw bedrijf versterken

Door uw sollicitanten en kandidaten naar hun mening te vragen komt u professioneel over. U toont oprechte betrokkenheid en belangstelling door u open op te stellen en de sollicitanten en kandidaten de kans te geven om hun mening te geven.

Kweekvijver

Een kweekvijver van gekwalificeerde en geïnteresseerde potentiële medewerkers opbouwen

Sommige kandidaten kunnen geschikt zijn voor andere functies. Door het wervingsproces te evalueren kunt u potentiële kandidaten voor toekomstige of alternatieve functies identificeren en op die manier veel tijd en geld besparen.

Heeft u interesse in de mogelijkheid om uw werving en selectie procedures te verbeteren? Neem dan geheel vrijblijvend contact op.

Contact     Gratis Intakegesprek

Copyright 2024 Quelsa