Psychosociale arbeidsbelasting onderzoek

PSA of te wel, Psychosociale arbeidsbelasting, dit moet u weten als werkgever. Het komt steeds vaker voor en is al jaren een van de belangrijkste factoren van ziekteverzuim. Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) heeft een belangrijk aandeel in de uitval van uw medewerkers.

Wat is psychosociale arbeidsbelasting?

De Arbowet verstaat onder psychosociale arbeidsbelasting: “factoren in de arbeidssituatie die stress veroorzaken”. Daarbij gaat het om seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en werkdruk.
In artikel 3 lid 2 van de Arbowet staat onder andere dat de werkgever beleid moet voeren om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te voorkomen. Hier bedoelt de wetgever, dat u (als werkgever) de risico’s  in kaart moet brengen en maatregelen tegen PSA opnemen in het plan van aanpak.

Psychosociale arbeidsrisico’s

Als werkgever wilt u de risico’s op psychosociale arbeidsrisico’s natuurlijk zoveel mogelijk verkleinen. Door hier actief mee om te gaan kunt u als werkgever dit samen met uw werknemers proberen te voorkomen. Besteed aandacht aan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid binnen uw team. Ga het gesprek met uw werknemers aan en laat een psychosociale arbeidsbelasting onderzoek uitvoeren.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact op!
Contact

Psychosociale arbeidsbelasting onderzoek

Psychosociale arbeidsbelasting onderzoek is ontzettend belangrijk. Quelsa meet naast de Algemene werkomstandigheden, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsplezier ook de Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in het medewerkerstevredenheidsonderzoek. We nemen dit in ieder medewerkerstevredenheidsonderzoek mee. Mocht je meer willen weten, neem dan zeker contact met ons op.

Benieuwd naar ons medewerkerstevredenheidsonderzoek? Lees hier meer!
MedewerkerstevredenheidsonderzoekContact

Copyright 2023 Quelsa